Kontaktpersonsordning

jf. § 52.3.6 i Lov om Social Service

Kontaktpersoner til børn og unge

Hos IndsatsRuten tilbyder vi kontaktpersoner til børn og unge, der har behov for støtte til at opdage og se egne ressourcer og potentialer. Kontaktpersonen støtter den unge med at identificere elementer i den unges liv, der er gode for den unge og derved styrke disse.

Kontaktpersonen fungerer ofte som den stabile voksne i den unges liv, der tilbyder positive oplevelser, der kan videreudvikle den unges generelle udvikling og adfærd.

Kontaktpersonen arbejder derfor altid ressource- og løsningfokuseret. Dette foregår i et tæt samarbejde med den unges nærmeste omsorgsgivere, så der altid er en rød tråd mellem hjemmet, skolen, fritidslivet og i SFO eller klubregi. Kontaktpersonen arbejder matrikelløst og derfor netværksorienteret. Det betyder, at kontaktpersonen er med den unge i de forskellige arenaer for at støtte den unge.

Kontaktpersonen fungerer derfor som en brobygger mellem den unge og i de forskellige aktører, som er i den unges liv. Kontaktpersonen vil derfor i samarbejde med den unge og dennes nærmeste omsorgsgivere udarbejde netværkskort for at afdække ressourcerne i netværket.

IndsatsRuten matcher altid den unge med den rette kontaktperson. Kontaktpersonen har altid en fagrelevant uddannelse med et specialiseret kendskab i at arbejde med børn og unge, der har udfordringer i de forskellige forhold, der er gældende for den unge.

Der kan iværksættes kontaktpersonsordning med få timers varsel, hvis der er alvorlig risiko for, at barnets udvikling og trivsel er i fare.

 

Kontaktpersonen yder vejledning, støtte og omsorg for de unge i blandt andet:

  • Fastholdelse i skole- og uddannelsessystemet
  • Fastholdelse eller påbegyndelse af en fritidsaktivitet
  • Yde råd og vejledning i forhold til valg af uddannelse
  • Skabe bæredygtige relationer
  • Forebygge risikoadfærd
  • Forebygge utryghedsskabende adfærd
  • Styrke egen selvkontrol
  • Skabe struktur og forudsigelighed
  • Skabe dannelse

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Gunnekær 28, Rødovre