Forbedringsforløb

Jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

IndsatsRutens tilgang til Forbedringsforløb

IndsatsRuten har i mange år beskæftiget sig med unge der er i risikozonen for at begå kriminalitet unge der begår sig i kriminelle miljøer og derved begår kriminalitet.

Vi har opbygget en specialiseret praksisviden, som vi har tilegnet sig os over tid i vores målrettede arbejde med de unge i deres eget miljø – særligt på Københavns Vestegn.

Vi bruger forskningsmæssigt validerede forebyggelsesredskaber og der hvor det er nødvendigt, samarbejder vi tæt med relevante myndigheder, såsom politiet og SSP. 

 Vores medarbejdere, der alle er erfarne indenfor det socialpædagogiske arbejde har beskæftiget sig med målgruppen i forskellige regi, såsom sikrede institutioner, opholdssteder, SSP-regi mv. Dette betyder, at vi er bekendte med miljøernes sprog, koder og kultur. Vi har indsigt i de unges forståelse af retfærdighed, samt æres- og skambegreber. Vi arbejder med den virkelighed, som de unge befinder sig i.

I IndsatsRuten varetager vi de forskellige foranstaltninger der træffes afgørelse om i Ungdomskriminalitetsnævet:

IndsatsRuten har mulighed for at etablere pro- og reaktive tiltag med få timers varsel

IndsatsRuten arbejder netværksorienteret og har mulighed for at inddrage den unges og familiens netværk ved hjælp af netværkskort. For os handler det altid om at finde ressourcerne i familien og i netværket og få den bragt i konstruktivt samspil omkring den unge.

IndsatRuten kan blandt andet udføre YLS/CMI-screening på unge, som udviser kriminogen adfærd.

Det kan være på unge som udviser tegn på en misforstået retfærdighedsforståelse ved en pågået kriminel handling, unge der har et misbrug og er en del af en utryghedsskabende gruppering samt har generelle udfordringer på de forskellige arenaer, som den unge befinder sig. IndsatsRuten vil typisk bruge screeningsværktøjet i indsatsens opstartsfase, for at afdække de forskellige dynamiske risikofaktorer, som kan gøre sig gældende i den unges liv. Herunder kan indikationer og konklusioner i YLS/CMI bruges til at afdække hvilke tiltag, der kan etableres for at forebygge yderligere kriminel adfærd.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Else Sørensensvej 30, 2610 Rødovre