Forbedringsforløb

Jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

IndsatsRutens tilgang til Forbedringsforløb

IndsatsRuten har i mange år beskæftiget sig med unge der er i risikozonen for at begå kriminalitet eller unge der begår sig i kriminelle miljøer og derved begår kriminalitet.

Vores erfaring bygger på specialiseret praksisviden, som vi har tilegnet sig os ved at arbejde målrettet med de unge i deres eget miljø.

Vi bruger aktivt forskningsmæssigt validerede forebyggelsesredskaber samt at vi er i et tæt samarbejde med andre relevante myndigheder, såsom politiet og SSP. 

Vores medarbejdere, der alle er erfarne indenfor det socialpædagogiske arbejde har beskæftiget sig med målgruppen i forskellige regi, såsom sikrede institutioner, opholdssteder, SSP-regi mv. Dette betyder, at vi er bekendte med gadens kultur, de unges forståelse for retfærdighed, æresbegreber. Vi arbejder med den virkelighed, som de unge oplever den.

I IndsatsRuten varetager vi de forskellige foranstaltninger der træffes afgørelse om i Ungdomskriminalitetsnævet:

IndsatsRuten har mulighed for at etablere pro- og reaktive tiltag med få timers varsel

IndsatsRuten arbejder netværksorienteret og har mulighed for at inddrage den unges og familiens netværk via udarbejdelse af netværkskort. For os handler det altid om at finde ressourcerne i familien og i netværket, således den mindst indgribende foranstaltning kan etableres.

IndsatRuten kan blandt andet udføre YLS/CMI-screening på unge, som udviser kriminogen adfærd.

Det kan være på unge som udviser tegn på en misforstået retfærdighedsforståelse ved en pågået kriminel handling, har et misbrug, er en del af en utryghedsskabende gruppering i sin fritid og har generelle udfordringer i de forskellige arenaer som den unge befinder sig.

IndsatsRuten kan blandt andet bruge screeningsværktøjet som led i opstartsfasen ved foranstaltningen, for at afdække og afklare de forskellige risikofaktorer som gør sig gældende, herunder bruges konklusionerne i YLS/CMI til at afdække hvilke tiltag der kan etableres for at forebygge yderligere kriminel adfærd i et forbedringsforløb.

IndsatsRutens tilgang til Forbedringsforløb

IndsatsRuten har i mange år beskæftiget sig med unge der er i risikozonen for at begå kriminalitet eller unge der begår sig i kriminelle miljøer og derved begår kriminalitet.

Vores erfaring bygger på specialiseret praksisviden, som vi har tilegnet sig os ved at arbejde målrettet med de unge i deres eget miljø.

Vi bruger aktivt forskningsmæssigt validerede forebyggelsesredskaber samt at vi er i et tæt samarbejde med andre relevante myndigheder, såsom politiet og SSP.

Vores medarbejdere, der alle er erfarne indenfor det socialpædagogiske arbejde har beskæftiget sig med målgruppen i forskellige regi, såsom sikrede institutioner, opholdssteder, SSP-regi mv. Dette betyder, at vi er bekendte med gadens kultur, de unges forståelse for retfærdighed, æresbegreber. Vi arbejder med den virkelighed, som de unge oplever den.

I IndsatsRuten varetager vi de forskellige foranstaltninger der træffes afgørelse om i Ungdomskriminalitetsnævet:

IndsatsRuten har mulighed for at etablere pro- og reaktive tiltag med få timers varsel

IndsatsRuten arbejder netværksorienteret og har mulighed for at inddrage den unges og familiens netværk via udarbejdelse af netværkskort. For os handler det altid om at finde ressourcerne i familien og i netværket, således den mindst indgribende foranstaltning kan etableres.

IndsatRuten kan blandt andet udføre YLS/CMI-screening på unge, som udviser kriminogen adfærd.

Det kan være på unge som udviser tegn på en misforstået retfærdighedsforståelse ved en pågået kriminel handling, har et misbrug, er en del af en utryghedsskabende gruppering i sin fritid og har generelle udfordringer i de forskellige arenaer som den unge befinder sig.

IndsatsRuten kan blandt andet bruge screeningsværktøjet som led i opstartsfasen ved foranstaltningen, for at afdække og afklare de forskellige risikofaktorer som gør sig gældende, herunder bruges konklusionerne i YLS/CMI til at afdække hvilke tiltag der kan etableres for at forebygge yderligere kriminel adfærd i et forbedringsforløb.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Gunnekær 28, Rødovre