Efterværn

i efterværn jf. § 76 i Lov om Social Service

Støtte til unge over 18 år

IndsatsRuten tilbyder kontaktpersoner til unge over 18 år, der har behov for støtte i overgangen fra ung til voksen.

Kontaktpersonen støtter den unge i at finde fodfæste i egen tilværelse. Fokus i vores efterværnsindsats er at understøtte den unges selvstændiggørelse og dette gør vi via støtte og træning samt facilitering af kontakt til den del af civilsamfundet, der kan være med til videreudvikle og forankre den unges udvikling og trivsel. For størstedelen af de unge som tilbydes efterværn, er forudsætningerne for at forstå den verden som de skal navigere i, små. Deres personlige netværk er ofte småt eller stort og overfladisk – men i begge tilfælde ofte uden ressourcer til at kunne spejle sig hensigtsmæssigt og konstruktivt i. 

Efterværn handler derfor om at inddrage og motivere for derigennem at styrke unge menneskers egen mestringsevne i alle livets sammenhænge. Efterværn skal støtte den unge i at udvikle sig både personligt og fagligt og socialt. At møde andre nye unge og skabe bærende konstruktive relationer, at kunne begå sig menneskeligt og forstå ofte ugennemskuelige og usynlige regler for voksent socialt sammenspil. Efterværn handler også om støtte den unge i at kunne forstå vaskeanvisninger, så uldtøjet ikke ødelægges. Det handler om at forstå SKAT og turde forholde sig til alle breve fra det offentlige.

Efterværn handler om at blive et voksent menneske i sin egen ret med samme muligheder som alle andre.

IndsatsRutens efterværnsydelse indeholder:
  • Selvstændiggørelse i egen bolig
  • Almen daglig livsførelse
  • Budgetplanlægning
  • Fastholdelse i uddannelse
  • Fastholdelse i job
  • Støtte den unge i kontakt til det offentlige
  • Støtte til kontakt til civilsamfund og herunder evt. foreningsliv

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Else Sørensensvej 30, 2610 Rødovre