Ungeindsatser 

Omsorgsfuld, professionel og målrettet indsats

Støtte af den unge 

Vi tilbyder kontaktpersoner til børn og unge, der har behov for støtte. Kontaktpersonen støtter den unge med at identificere elementer i sit liv, der er konstruktive og understøttende for positiv udvikling og trivsel. Kontaktpersonen fungerer ofte som den stabile voksne i den unges liv, der tilbyder positive oplevelser og faciliterer kontakt til den del af civilsamfundet, der kan være med til videreudvikle den unges generelle udvikling og adfærd. 

Vi er øvrigt specialiseret indenfor ungdomskriminalitet og kan derfor løfte tunge sager, hvor kriminalitet indgår som en væsentlig del af bekymringen. IndsatsRuten tilbyder også konsulentbistand til kommuner, der har udfordringer med at etablere foranstaltninger der virker.

Vores kontaktpersoner er socialfagligt uddannet og de har mange forskellige sproglige og kulturelle baggrunde. Derfor har vi en unik mulighed for at lave de rette matche både hvad angår faglighed, sprog, kultur køn og alder. Vi opkvalificerer vores medarbejdere løbende og pt. har vi endnu et hold på LØFT uddannelse. Således sikrer vi, at vi har et fælles fagligt sprog uden at gå på bekostning af den nødvendige alsidighed og mangfoldighed.

Der kan iværksættes kontaktpersonsordning med få timers varsel, der hvor der er behov for akut støtte.

 

 

 

 

Vores ydelser

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Else Sørensensvej 30, 2610 Rødovre