Priser

 

Priser

IndsatsRutens priser varierer i forhold til sagens kompleksitet, tyngde og omfang.

Når en kommune henvender sig med en sag, drøfter vores visiterende koordinator sagen med den henvendende socialrådgiver. I denne samtale får vi forventningsafstemt og i fællesskab formuleret en overordnet ramme og opdrag. Samtalen danner grundlag for et skriftligt tilbud, som vi vi afsender umiddelbart efter samtalen, såfremt IndsatsRuten har alle relevante informationer.

En typisk indsats i IndsatsRuten koster mellem 8.000 og 30.000 kr. pr. måned alt inkl.