IndsatsRutens metoder

IndsatsRutens teoretiske og metodiske fundament er forankret i den løsningsfokuserede tilgang

Løsningsfokuseret tilgang

IndsatsRutens teoretiske og metodiske fundament er forankret i den løsningsfokuserede tilgang. Vores intention vil altid være at understøtte de unge og deres familier i at italesætte, identificere og arbejde i retning af deres drømme og ønsker om et liv med trivsel, udvikling og tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Fordi IndsatsRuten fokuserer på den enkeltes ønske om en trivsel og gode rammer for udvikling, er en af vores fornemste opgaver at hjælpe vores indskrevne med at tage ejerskab for den foreliggende handleplan, som kommunen har udarbejdet. IndsatsRutens metodiske udgangspunkt er, at den enkelte er ekspert i eget liv og derfor har de også selv konstruktive bud på, hvordan en positiv forandring afstedkommer.

Vi tager udgangspunkt i følgende:

  • At det giver mere mening at fokusere på det, den enkelte ønsker frem for det vedkommende ikke ønsker.
  • At fokusere på det, der virker, fremfor på det, der ikke virker.

Motiverende samtaler

 

Vi integrerer MI og bruger det dagligt som supplement til LØFT, hvor der lægges vægt på at vise familierne og den unge empati og forståelse for deres situation.

Via samtaler med børnene, de unge og/eller familien, faciliterer vi en synliggørelse af ressourcer og potentialer, som den enkelte eller familien kan videreudvikle med henblik på at understøtte en positiv forandring.