IndsatsRutens Målgruppe

For børn og unge mellem 0-18 (23 år)

IndsatsRutens målgruppe er børn og unge mellem 0-18 (23 år)

Barnet eller den unge kan have flere risikofaktorer eller omstændigheder i deres liv, der gør, at de har behov for støtte. Den unge kan endvidere have en risikoprofil, der ofte kommer til udtryk i en destruktiv adfærd i skole og fritid samt i hjemmet. Den unge kan ofte have lettere psykiatriske eller psykiske udfordringer, der medvirker til en bekymring for den unges sundhed, trivsel og udvikling.

Barnet eller den unge mangler ofte et skole- eller klubtilbud samt fritidsinteresser. Barnet eller den unge kan også have oplevet tidlig omsorgssvigt og har derfor behov for voksenstøtte, for at kunne identificere ønsker og ressourcer og derved navigere mere konstruktivt i sit liv.

Barnets eller den unges forældre er oftest udfordrede i deres familiestruktur og -roller. Der ses ofte ugunstige, destruktive og/eller forældede opdragelsesstile i hjemmene og forældrene kan ligeledes være begrænsede af lettere psykiatriske eller psykiske problemer.

Målgruppens typiske karakteristika:

Forældrene har ofte svært ved at overskue og strukturere familielivet har derved behov for både familiebehandling og praktisk støtte, der fokuserer på at skabe bæredygtige rammer som understøtter børnenes sundhed, trivsel og udvikling.

 • Børn mellem 0-18 år
 • Børn og unge, der er socialt udfordret på deres personlige forhold
 • Børn og unge der oplever omsorgssvigt
 • Børn og unge, der har eller har haft et kaotisk liv
 • Børn og unge med manglende netværk og fritidstilbud og -interesse
 • Børn og unge med utryghedsskabende adfærd
 • Unge, der er i efterværn jf. § 76
 • Unge, der er kriminalitetstruet eller har kriminel livsførelse
 • Unge med manglende tilknytning til jobmarkedet eller uddannelsessystemet
 • Forældre, der har manglende indsigt i deres børns eller egne vanskeligheder
 • Forældre, der har behov for råd og vejledning til at styrke deres forældreroller
 • Forældre med manglende overskud og nærvær overfor deres børn
 • Forældre, der bruger vold som opdragelsesform
 • Forældre, der bruger trusler som opdragelsesform
 • Forældre, der udøver social kontrol på deres børn
 • Voksne mellem 18-29 år, der har behov for at blive tilknyttet job eller uddannelse

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Else Sørensensvej 30, 2610 Rødovre