Praksisnært Oplæg

til kommuner

Specialiseret viden om forebyggelse af ungdomskriminalitet

Jeg er indehaver og daglig leder af IndsatsRuten og jeg uddannet socialrådgiver og har et diplom i kriminologi fra Københavns Universitet. Jeg har i mange år arbejdet som myndighedssagsbehandler i ungegruppen med kriminaliseret adfærd. Her har jeg tilegnet mig specialiseret viden og praktisk erfaring i forhold til, hvordan man kan tilgå de udfordringer som ungdomskultur og kriminalitet kan være præget af. Jeg har siden oprettelsen af Ungdomskriminalitetsnævnet beskæftiget mig med at støtte og hjælpe unge, som ender i UKN. Jeg kan derfor tilbyde et praksisnært foredrag om, hvordan man som myndighedsrådgiver kan arbejde med målgruppen.

Jeg har mulighed for at deltage på faggruppemøder, ungegruppemøder eller til personalemøder. Ved særlig aftale, er der også mulighed for at få en-til-en sparring med mig vedrørende enkelte unge som giver anledning til særlige bekymringer.

Foredraget vil omhandle praksisnær sagsbehandling, hvor der vil være fokus på:

 • At skabe overblik over en sag, der skal behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet.
 • Hvordan man kan udarbejde en ungefaglig undersøgelse.
 • Strukturering af analyse og indstilling.
 • Hvilke tiltag, der kan og skal iværksættes for den unge, hvor fokus er at forebygge kriminalitet.

Der vil blive lagt vægt på, at foredraget kan styrke den enkelte sagsbehandlers viden om sager, der skal behandles i Ungdomskriminalitet samt hvordan man forbereder familierne på forløbet, både før, under og efter Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse

Der kan blandt andet holdes foredrag vedr. nedenstående emner:

 • Opmærksomhedspunkter når en ung indstilles til Ungdomskriminalitetsnævnet.
 • Fokuspunkter i samtalerne med de unge.
 • Tilgangen til samtalerne.
 • Tilgang til analysedelen herunder inddragelse af relevant forskning og teori/viden.
 • Vurdering og indstilling.
 • Mulige tiltag under et Forbedringsforløb.
 • Processen efter afgørelsen i Ungdomskriminalitetsnævnet.
 • Hvilke konsekvenser der kan være for de unge at få en sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.
 • Opmærksomhedspunkter i sagsbehandling i sager vedrørende ungdomskriminalitet.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Else Sørensensvej 30, 2610 Rødovre