Praksisnær Oplæg

til kommuner

Specialiseret viden om forebyggelse af ungdomskriminalitet

Jeg er indehaver og daglig leder af IndsatsRuten. Samtidig er jeg uddannet socialrådgiver og diplom i kriminologi fra Københavns Universitet. Jeg har i mange år arbejdet som myndighedssagsbehandler i forhold til ungegruppen der har en kriminaliseret adfærd, hvor jeg har tilegnet mig specialiseret viden i forhold til, hvordan man skal tilgå de udfordringer, barrierer samt forståelsen af den ungdomskultur der præger de unge der befinder sig i det kriminelle miljø. Jeg har siden oprettelsen af Ungdomskriminalitetsnævnet beskæftiget mig med at støtte og hjælpe de unge som ender i UKN. Jeg kan derfor tilbyde praksisnært oplæg og foredrag om, hvordan man som myndighedsrådgiver kan arbejde med målgruppen, samt videreformidle den viden jeg har tilegnet.

Jeg har mulighed for at deltage til jeres faggruppemøder, ungegruppemøder eller ved personalemøder. Ved særlig aftale, er der mulighed for at man kan en-til-en sparring med mig ved unge som er særlig udfordrede.

Foredraget vil omhandle praksisnær sagsbehandling, hvor der vil være fokus på:

 • At skabe overblik over en sag, der skal behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet.
 • Hvordan man kan udarbejde en ungefaglig undersøgelse.
 • Strukturering af analyse og indstilling.
 • Hvilke tiltag, der kan og skal iværksættes for den unge, hvor fokus er at forebygge kriminalitet.
Der vil blive lagt vægt på, at foredraget kan styrke den enkelte sagsbehandlers viden om sager, der skal behandles i Ungdomskriminalitet, samt hvordan man forbereder familierne på forløbet, både før, under og efter Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse

Der kan blandt andet holdes foredrag vedr. nedenstående emner:

 • Opmærksomhedspunkter når en ung indstilles til Ungdomskriminalitetsnævnet.
 • Fokuspunkter ift. samtalerne med de unge.
 • Tilgangen til samtalerne.
 • Tilgang til analysedelen herunder inddragelse af relevant forskning og teori/viden.
 • Vurdering og indstilling.
 • Mulige tiltag under et Forbedringsforløb.
 • Processen efter afgørelsen i Ungdomskriminalitetsnævnet.
 • Hvilke konsekvenser der kan være for de unge at få en sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.
 • Opmærksomhedspunkter i sagsbehandling i sager vedr. ungdomskriminalitet.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Gunnekær 28, Rødovre