Sikkerhedsplaner

Alternativ til akutanbringelse

En fleksibel model

Teoretisk tager sikkerhedsplaner udgangspunkt i den socialfaglige metode SoS (Signs of Safety). I IndsatsRuten arbejder vi ud fra en fleksibel model, så vores indsats hele tiden er afstemt og tilpasset i forhold til de ressourcer der bliver aktiveret i familien. Samtidig er IndsatsRuten bevidste om at skabe ro, tryghed og omsorg i hjemmet.

Opstart af sikkerhedsplansag:

En sikkerhedsplan er en intensiv indsats, der skal sikre et eller flere børns sikkerhed, trivsel og udvikling. Indsatsen kan være familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte eller en anden familieorienteret indsats.

Når en sikkerhedsplansag startes op, defineres der et mindste krav eller hvilken forandring der ønskes af myndighedssagsbehandler. Oftest er det anbringelsesgrundlaget, der omdefineres så det bliver tydeligt for familien, hvad er rammen for arbejdet i familien.

Ved alle opstartede sikkerhedsplaner, tilbydes det at udarbejde netværkskort, så netværket omkring familien og den unge kan inddrages i forhold til at skabe sikkerhed.

Teoretisk tager sikkerhedsplaner udgangspunkt i den socialfaglige metode SoS (Signs of Safety). I IndsatsRuten arbejder vi ud fra en fleksibel model, så vores indsats hele tiden er afstemt og tilpasset i forhold til de ressourcer der bliver aktiveret i familien. Samtidig er IndsatsRuten bevidste om at skabe ro, tryghed og omsorg i hjemmet. Udgangspunktet for alle vores sikkerhedsplaner er at arbejde ude fra SoS-metoden samt den løsningsfokuserede tilgang.

Varighed og fleksibilitet:

Sikkerhedsplanen kan opstartes med få timers varsel – også i forbindelse med en hjemgivelse.

Selve det intensive arbejde med sikkerhedsplanen tager som udgangspunkt mellem 2 og 6 uger. Efter denne periode får kommunen en plan (Sikkerhedsplan), hvor familiens ressourcer og hvilke områder der bekymrer (risikofaktorer), er afdækket. Familien og netværkets løsningsforslag vil endvidere fremgå i planen.

IndsatsRuten arbejder ud fra en overbevisning om, at skabe tryghed og overblik i en Sikkerhedsplanssag.
Det intensive arbejde i en sikkerhedsplan, defineres ud fra myndighedssagsbehandlers handleplan. En sikkerhedsplan varer i det omfang, som det vurderes af myndighedssagsbehandler. IndsatsRuten udarbejder en indstilling til, hvilke tiltag der kan iværksættes efter et afsluttende møde med forældrene og myndighedssagsbehandler. Planen kan samtidig bruges som led i den børnefaglige undersøgelse.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Gunnekær 28, Rødovre