Sikkerhedsplaner

Alternativ til akutanbringelse

En fleksibel model

Metodisk tager sikkerhedsplaner udgangspunkt i den socialfaglige metode SoS (Signs of Safety). I IndsatsRuten arbejder vi ud fra en fleksibel model hvor vi hele tiden afstemmer vores fokus i forhold til den aktuelle situation i familien. Først og fremmest sikrer vi, at der er et tilfredsstillende niveau af ro, tryghed og omsorg i hjemmet og så justerer vi gradvist i forhold til de ressourcer, der bliver aktiveret i familien i takt med, at vi støtter familien i at håndtere den akutte situation.

Opstart af sikkerhedsplansag:

En sikkerhedsplan er en intensiv indsats, der skal sikre et eller flere børns sikkerhed, trivsel og udvikling. Indsatsen kan være familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte eller en anden familieorienteret indsats.

Når en sikkerhedsplansag startes op, defineres der et mindste krav til hvilken forandring der ønskes af myndighedssagsbehandler. Oftest er det anbringelsesgrundlaget der omdefineres, så det bliver tydeligt for familien, hvad rammen er for arbejdet i familien.

Ved alle opstartede sikkerhedsplaner, tilbydes det at udarbejde netværkskort, så netværket omkring familien og den unge kan inddrages i forhold til at skabe sikkerhed.

 

Varighed og fleksibilitet:

Sikkerhedsplanen kan opstartes med få timers varsel – også i forbindelse med en hjemgivelse.

Selve det intensive arbejde med sikkerhedsplanen tager som udgangspunkt mellem 2 og 6 uger. Efter denne periode får kommunen en plan (Sikkerhedsplan), hvor familiens ressourcer og hvilke områder der bekymrer (risikofaktorer), er afdækket. Familien og netværkets egne løsningsforslag vil endvidere fremgå i planen.

IndsatsRuten arbejder ud fra en overbevisning om, at skabe tryghed og overblik i en Sikkerhedsplanssag.
Det intensive arbejde i en sikkerhedsplan, defineres ud fra myndighedssagsbehandlers handleplan. En sikkerhedsplan varer i det omfang, som det vurderes af myndighedssagsbehandler. IndsatsRuten udarbejder en indstilling til hvilke tiltag, der kan iværksættes efter et afsluttende møde med forældrene og myndighedssagsbehandler. Planen kan samtidig bruges som led i den børnefaglige undersøgelse.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Else Sørensensvej 30, 2610 Rødovre