Forebyggende forløb

IndsatsRuten arbejder forebyggende i familierne i § 11 stk. 3 forløb.

IndsatsRuten tilbyder tidlige forebyggende indsatser i form af § 11.3. forløb.

Vores erfaring siger os, at tidlig forebyggelse kræver øjeblikkelig handling. Hurtighed er en væsentlig faktor. Vi bestræber os derfor på, at vores 11. 3. forløb er igangsat inden for 2 hverdage. Det væsentlige for os, er at opspore og forebygge problemstillingerne inden bekymringsgraden stiger og derved undgå og forebygge iværksættelse af børnefaglig undersøgelse jf. § 50 i Lov om Social Service.

IndsatsRuten tilbyder følgende § 11.3. forløb:

  • Familieorienteret forløb f.eks. vedrørende opdragelse, samlivsproblemer, skilsmisse, kriminalitet mv.
  • Forløb for sårbare gravide og unge mødre
  • Netværks- og samtalegrupper
  • Kortvarige kontaktpersonsforløb

IndsatsRuten har mulighed for at tilbyde kommunen og familien, at samtalerne afholdes i IndsatsRutens egne lokaler, således familierne får tilbudt et neutralt sted, hvor samtalerne kan foregå. Kommunen har derved også mulighed for at spare kørsel i timeprisen.

Alle forløb afsluttes med en status over forløbet. Hvis der undervejs i forløbet skulle vise sig særligt bekymrende problemstillinger, orienterer vi kommunen.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Else Sørensensvej 30, 2610 Rødovre