Familiebehandling og familieindsats

Familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte

IndsatsRuten tilbyder både familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte. De familieorienterede indsatser tager udgangspunkt i at familien er en helhed.

IndsatsRutens familiekonsulenter har fokus på familien som helhed. Det betyder at familiekonsulenten også er koordinerende, hvis der er andre indsatser i hjemmet. IndsatsRuten har positiv erfaring med, at der holdes familiemøder (når der er flere indsatser i gang), så der altid er en gennemsigtighed og en rød tråd mellem de forskellige aktører i den barnet-/unge- og familiens liv.

Familiekonsulenten arbejder derfor altid helhedsorienteret og støtter forældrene i deres rolle i de forskellige arenaer, som de bevæger sig i såsom samarbejde med Familieafdelingen, skole, børnehave og SFO/klub mv.. Familiekonsulenten støtter familien i deres komplekse problemstillinger og tager udgangspunkt i familiens egne håb og ønsker for en positiv fremtid sammenholdt med målene i den sociale handleplan.

IndsatsRuten arbejder altid løsningsfokuseret og dyrker ressourcerne i familien og netværket. Det essentielle for os, er at forældrene i at tilegner sig bæredygtige værktøjer og redskaber til at støtte deres egne børn fremadrettet.

Familiekonsulenten vil i et samarbejde med den unge og forældrene udarbejde netværkskort for at afdække de ressourcer, der er i familiens netværk.

Vedkommende iværksætter udviklingsorienterede aktiviteter i og udenfor hjemmet for at klarlægge familiens dynamik og samspil og derved øve på at indarbejde en ny måde at være familie på.

Familiebehandlingen kan være et supplement i en sikkerhedssag eller til praktisk pædagogisk støtte. Vi har gode erfaringer med overgangen mellem det behandlende og det kompenserende, hvor en indsats i indsatsruten typisk går fra familiebehandling til praktisk pædagogisk støtte.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Gunnekær 28, Rødovre