Familier med etnisk minoritetsbaggrund

Familiebehandling og kulturforståelse

Familiebehandling i familier med etnisk minoritetsbaggrund

IndsatsRutens familiebehandling i familier med etnisk minoritetsbaggrund er en specialiseret indsats, der tager afsæt i LØFT og kontekstuel kulturforståelse. Vi tilgår familiens udfordringer ved hjælp af de ressourcer og positive ønsker, der er i familien. Vores familiebehandlere har interkulturelle kompetencer, hvilket vil sige, at vi ikke anser familiens kultur som en fast størrelse, der står i vejen for positiv udvikling for eksempel på grund af kulturelt betingede børne- og menneskesyn eller andet. I stedet tager vi afsæt i den enkelte families partikulære sammensætning, historie og dynamik og arbejder respektfuldt men målrettet i det mulighedsrum som ligger heri. Kulturelle træk opstår og bliver synlige, når forskelle mødes og derfor vil vores familiebehandlere forholde sig nysgerrige, i forhold til forældrenes syn på den danske majoritetskultur og herved undersøge hvilke potentielle sammenhænge og rationaler, der kan ligge bag eksempelvis en restriktiv opdragelsesstil, som hindrer barnet eller den unge i at udfolde sig socialt på lige fod med andre jævnaldrene.

Vores familiebehandlere gør desuden meget ud af at reflektere over egen positionering og kulturforståelse. Dette foregår blandt andet i samarbejde med indsatsens socialfaglige koordinator, der udover faste opfølgninger også hyppigt sparrer med familiebehandlerne. På den måde undgår vi uhensigtsmæssig stereotypificering og kan tilrettelægge en familiebehandling, der ikke bygger på fordomme og forudindtagethed, men derimod på et indsigtsfuldt og nuanceret syn på udfordringernes karakter i den pågældende familie.

Da sprogmæssige udfordringer i nogle tilfælde kan være en hæmsko for familiebehandling, kan det være nødvendigt at matche en familiebehandler, med samme etniske og sproglige ophav som familien. IndsatsRutens familiebehandlere taler mange forskellige sprog, herunder:

Arabisk, bosnisk, dari, farsi, grønlandsk, kantonesisk/mandarin, kroatisk, kurdisk, pashto, persisk, polsk, russisk, serbisk, somali, thai, tyrkisk, tigrinya, ukrainsk, urdu og vietnamesisk.

 Vores familiebehandlere tolker ikke og derfor vil det dog være nødvendigt med en tolk til diverse arbejds- og opfølgningsmøder med kommunen og andre steder, hvis det vurderes, at familiens sproglige kompetencer ikke er tilstrækkelige.

Familiebehandlingen kan iværksættes med få timers varsel, ved behov for akut støtte.

 

 

 

 

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Else Sørensensvej 30, 2610 Rødovre