Diamantforløb

Vredeshåndtering for unge

Vredeshåndtering for unge

Et Diamantforløb i IndsatsRuten hjælper den unge med at tilegne sig redskaber til bedre at kunne håndtere vrede og andre følelsesmæssige udtryk. Den unge lærer, at ved at handle mere hensigtsmæssigt på sine følelser og tilskyndelser og derved øges den unges mulighed for at minimere de utilsigtede konsekvenser der ofte opstår, når vreden ureflekteret omsættes til handlinger – typisk af aggressiv og voldelig karakter. 

Alle kursusledere i IndsatsRuten er uddannede i Diamantforløb og har mellem 4 og 6 års erfaring med at afholde både individuelle og gruppebaserede forløb. I IndsatsRuten arbejder vi primært med individuelle forløb men vi kan også facilitere gruppeforløb ved behov. Diamantforløbet kan også indgå som en del af et forbedringsforløb (jf. LBU §13) eller et kontaktpersonsforløb (jf. SEL §52.3.6).

 Diamantforløbets målgruppe:

  • Unge i udskolingen eller ældre
  • Unge hvor temperamentet eller vreden fylder meget
  • Unge der vender vreden indad
  • Unge der bevæger sig i risikofyldte miljøer

Forløbsbeskrivelse

Inden opstart inviteres den unge til en individuel forsamtale hvor forløbet tilrettelægges. Forsamtalen er med til at give den unge en forståelse af, at vrede er en af vores seks grundfølelser og kan derfor som sådan ikke fjernes. Herimod vil forløbet styrke den unges evne til at forstå, identificere samt håndtere vreden og dermed opøve et mere hensigtsmæssigt handlingsrepetoire på baggrund af øget selvforståelse, viden om egne kognitive evner samt afspændingsmetoder. 

Diamantforløbet består af 8 moduler, som hver især tager cirka en time at afvikle. Der afvikles et modul om ugen og hvert modul har følgende tematiske læringsmål: 

1) Vreden. 2) Vreden i kroppen. 3) Vredens tegn og tricks. 4) Historier om vrede. 5) Træning af sociale færdigheder. 6) Kommunikation og håndtering af kritik. 7) Vredens konsekvenser.  8) Brug af sit netværk. 

 Hvis du vil vide mere om Diamantforløbet, er du velkommen at kontakte os.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Else Sørensensvej 30, 2610 Rødovre