Pilothuset

IndsatsRutens bostøttetilbud – anbringelse i egen lejlighed eller værelse

Pilothuset er et socialpædagogisk bostøttetilbud.

Vi arbejder relationspædagogisk og den unge vil få tilknyttet en primær-kontaktperson, der har den primære kontakt samt ansvar for strukturering af hverdagen samt opfølgning på handleplansarbejdet. Ved indskrivning prioriterer vi at skræddersy en udviklingsplan til hver enkelte ung og vi lægger vægt på at ruste den unge til et mere selvstændigt liv efter anbringelsen.

Pilothusets overordnede metodevalg

Pilothuset arbejder med den anerkendende tilgang, og der arbejdes primært med relationsarbejdet. Via relation dannes der tillid. Når der er tillid, er der et grundlag for positiv udvikling.
Pilothuset arbejder med den løsningsfokuserede tilgang. Det vil sige, at vi arbejder med den unges ønsker og håb for fremtiden.  Vi identificerer og udvikler den unges ressourcer.
Pilothuset arbejder med empowerment-tilgangen. Det vil sige, at Pilothuset hjælper den unge til at kunne hjælpe sig selv. Dette gør vi via støtte og træning.
Pilothuset arbejder med ICS trekanten. Der er fokus på de 3 sider i ICS-trekanten og Pilothuset bruger derfor også ICS-skemaet til udarbejdelse af udtalelser og statusrapporter.
IndsatsRutens lejligheder består af 1 og 2 værelses lejligheder, herunder 3 og 4 værelses lejligheder der bruges som delelejligheder. IndsatsRuten indgår altid en dialog med kommunen om, hvilken af lejlighederne der matcher den unges behov.
​Pilothuset retter sig mod unge med psykosociale vanskeligheder, som er i målgruppen for støtte jf. § 52 i Lov om Social Service. Det er desuden unge som ikke er svært behandlingskrævende, såsom svær autisme, asperger eller andre tungere diagnoser. Det er både unge, som har behov for en bo-ramme, kontaktpersonsstøtte og har behov for, støtte til at udvikle selvstændighed.

Pilothuset er primært et tilbud til unge i alderen 16 mellem 23 år, som har et ønske eller behov for at bo i egen bolig med pædagogisk støtte. Unge indskrives typisk fra eget hjem, opholdssted, plejefamilie eller fra efterskole. De unge bor i eget værelse/egen lejlighed og har individuelle støtteordninger, samt fleksibilitet omkring regler og krav. Der vil være to kontaktpersoner tilknyttet den unge.

Formålet med støtten kan være udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder, bl.a. med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk, struktur i dagligdagen, træning i selvstændighed, fastholdelse i uddannelse eller i beskæftigelse m.m., så at den unge udvikler færdigheder til at kunne fungere selvstændigt i én for dem kompliceret verden med mange udfordringer.
I Pilothuset arbejder vi på at bevidstgøre den unge om egen situation således, at den unge kan opøve den ansvarlighed, der skal til for at kunne fungere i sociale sammenhænge.

 

I Pilothuset trænes den unges sociale kompetencer. Vi har stort fokus på den unges netværk og ved indskrivning vil
Pilothuset udarbejde netværkskort, så den unge enten forsat har kontakt til de positive relationer i den unges liv eller oparbejde kontakt til de positive relationer som den unge ønsker.

Det daglige arbejde med den unge

Støtteordningen er en fleksibel ordning. Det vil sige, at kontaktpersonen har mulighed for at følge den unge i lokalområdet, i skole, i hjemmet på samvær eller støtte i job/praktik. Det betyder at meget af vores arbejde med den unge, er netværksorienteret omkring den unge, så vi fastholder den unge i en positiv udvikling.

IndsatsRutens har forskellige pakker med minimum 15 timers kontaktpersonsordning ugentligt. Anbringende kommune forpligter sig til at betale de faste udgifter i anbringelsesperioden.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Else Sørensensvej 30, 2610 Rødovre