Akutanbringelser

I form af enkeltmandsprojekt

IndsatsRuten tilbyder at stå for akutanbringelse af børn og unge, når der opstår en alvorlig bekymring for et barn, der har behov for intensiv støtte i en periode på mellem 3 og 6 uger.

IndsatsRuten arbejder udefra § 4 stk. 4 i Lov om Social Service, hvor kommunen har mulighed at anbringe en akut med IndsatsRutens personale, når der er behov for en afdækning og afklaring af, hvilke tiltag der skal iværksættes.

Akutanbringelser opstår, når det vurderes af kommunen, at den unge ikke længere kan bo i eget hjem, da der er en alvorlig risiko for den unges udvikling og trivsel.

Der kan være mange grunde for, at den unge akutanbringes. Anbringelsen kan ske på baggrund af overhængende risiko for fejludvikling i hjemmet, at den unge er alvorlig mistrivsel på baggrund af flere risikofaktorer, herunder alvorlig kriminalitet, udadreagerende adfærd, æresrelateret vold eller negativ social kontrol eller anden form for udviklingsforstyrrelse.

Iværksættelse af akutanbringelsen kan opstartes med få timers varsel – alternativt samarbejdes der med kommune, familie og IndsatsRuten om iværksættelse af en sikkerhedsplan indtil der er en afklaring af, hvor den unge skal anbringes akut.

Akutanbringelsen kan også iværksættes på baggrund af en afklaring af, hvor den unge efterfølgende skal anbringes eller hvis den rigtige placering fortsat ikke er en mulighed. Der kan også være situationer, hvor akutanbringelsen er af kortere varighed, hvis familien har behov for at få bearbejdet deres egne problematikker i form af familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte eller en anden sikkerhedsplan.

Der er mulighed for tilkøb af misbrugsbehandling under akutanbringelsen, såfremt det vurderes nødvendigt af kommunen

Der kan også være situationer, hvor den unge eller familien har behov for et time-out i en periode, hvor afstand mellem den unge og forældrene tilfører parterne energi og ressourcer til at kunne arbejde i hjemmet samtidig med at man iværksætter mindre indgribende foranstaltninger og derved trapper ned i forhold til indsatstrappen.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Gunnekær 28, Rødovre