IndsatsRuten iværksætter bæredygtige indsatser

IndsatsRuten iværksætter  den støtte, som giver mening for den helhedsorienterede indsats. For IndsatsRuten handler det altid om at udvikle og dyrke potentialerne og ressourcerne ved at etablere bæredygtige indsatser i familien.

En metodisk arbejdsproces

IndsatsRutens erfarne konsulenter arbejder altid metodisk. Vi tager afsæt i praksis og i den virkelighed, som familien befinder sig i. Vi arbejder altid ude fra de retningslinjer, herunder handleplansmål, fokusmål og indsatsmål som kommunen har udarbejdet. Vi sætter altid en ære og stolthed i, at arbejde målrettet og med en vision og mission om, at alle familier, børn og unge skal i trivsel, se deres egne potentialer og ressourcer.

IndsatsRuten arbejder også i sikkerhedsplanssager og kan inden for få timers varsel iværksætte akutte foranstaltninger. IndsatsRuten har mulighed for at etablere akut familiebehandling, anbringelse i form af enkeltmandsprojekter, kontaktpersonsordninger mv.

IndsatsRuten dækker alle facetter af socialt arbejde. IndsatsRuten arbejder  i den psykosociale arena, hvor vi altid har fokus på, at de iværksatte mål i en handleplan kan nås. Vi måler og vejer derfor altid vores indsatser ved hjælp af Feedback Informed Treatment”

UngeRuten har skiftet navn til IndsatsRuten

Unge i Ruten

For os handler det om at støtte unge, der har behov for en omsorgsfuld, professionel og målrettet indsats, der forebygger yderligere bekymringer i den unges liv.

Se vores ydelser:
Kontaktpersonsordning
Misbrugsbehandling
Flex-undervisning
Forbedringsforløb
Efterværn
Ungefaglig undersøgelse

 

Familien i Ruten

IndsatsRuten har mulighed for at arbejde pro- eller reaktivt med familierne. Vores familiekonsulenter har forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og eller kulturel baggrund og vi kan derved matche vores familiekonsulenter til de familier, der har behov for indsatser der tager højde for sprog og kultur.

Se vores ydelser:
Familiebehandling
Praktisk pædagogisk støtte
Sikkerhedsplaner
Støttet og overvåget samvær
Aflastning i hjemmet
Familierådslagning
Forebyggende forløb
Børnefaglig undersøgelse
§ 54

 

Voksne i Ruten

Vores mentorer har specialiseret viden indenfor kriminalitet, misbrug og eller dobbeltdiagnoser. Vi bestræber os altid på at forstå de problematikker som borgerne kan stå med og vi har mulighed for at støtte lige netop der, hvor det giver mening for borgeren.

Se vores ydelser:
Mentorordning
§ 85
Holdforløb

Anbringelser i Ruten

Vi arbejder altid i fleksibelt, så indsatserne giver mening for barnet, den unge eller for familien. Vi har mulighed for at etablere 24/7-støtte indenfor få timer. Nøgleordene for os er, fleksibilitet, troværdighed og målrettede indsatser, der resulterer i både barnet, den unge eller familien får et pusterum.

Se vores ydelser:
Akutanbringelser
Enkeltmandsprojekter
PilotHuset

Effektivitet, målrettede og bæredygtige indsatser

Familien og det professionelle netværk kan derfor være sikre på at effektivitet, målrettede og bæredygtige indsatser,  vil være i fokus. IndsatsRuten er blandt andet specialiserede i at arbejde med intensive indsatser. Hertil arbejder vores konsulenter både reaktivt og proaktivt. Vi iværksætter den ønskede støtte, der forebygger den yderligere mistrivsel, bekymring for fejludvikling, forebyggelse af kriminalitet og misbrug hos den unge eller familien som helhed. Ved brug af Motiverende Samtaler, sætter vi forandringsprocesser i gang hos familien, så familien, børn og unge kan have gavn af alternative livsanskuelser.

IndsatsRuten er blandt andet specialiserede i arbejdet med udsatte unge, der har kriminalitet tæt på livet

Hvad får man ved at vælge IndsatsRuten

N
Specialiseret viden om udsatte unge og familier
N
Gennemsigtige og tydelige indsatser
N
Særlig viden om ungdomskriminalitet
N
Økonomisk bæredygtighed for kommunerne
N
Kulturel og sproglig matchning

Arbejdet med relationer og processer

IndsatsRuten sætter en ære i at arbejde således, at familierne føler sig set, hørt og forstået. For os er det afgørende, at vi arbejder i relationer og processer.

Vi vil derfor altid være nysgerrige på, hvordan vi i et samarbejde med forvaltningen og familien kan være mest effektive i forhold til at udvikle de ressourcer og potentialer, som familien og den unge har og derved mindske og eliminere bekymringerne.

Samarbejdspartnere

IndsatsRuten har blandt andet et samarbejde med følgende kommuner

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Gunnekær 28, Rødovre