§ 85

Socialpædagogisk støtte i eget hjem jf. § 85 i Lov om Social Service

Støtte til voksne i form af socialpædagogisk støtte

IndsatsRuten tilbyder støtte til voksne i form af socialpædagogisk støtte i eget hjem. Støtten baserer sin indsats på at styrke eller kompensere i forhold funktionsnedsættelsen. Hensigten er altid at støtte borgeren, så denne bliver selvstændiggjort og magter sit eget liv efterfølgende.

IndsatsRuten vil i et samarbejde med borgeren og sagsbehandler afdække hvilke behov, ressourcer og potentialer borgeren har, og udefra dette afklare, hvilke kompetencer samt, hvilke udviklingsområder støtten skal have fokus på.

IndsatsRuten baserer sit arbejde på at skabe et overblik for borgeren, så borgeren oplever indsatsen som værende gennemsigtig og overskuelig. Dette betyder, at støtten kan være bindeleddet imellem de forskellige forvaltninger, herunder Voksen/Handicap- og eller Jobcenter.

Fokus på indsatsen kan blandt andet være:

  • Mestring og forbedring af egen funktionsevne
  • Forebygge social isolation via netværkskort
  • Hjælp til at skabe bæredygtige strategier for rutiner og struktur i eget liv og eget hjem/værelse
  • Administration og planlægning af egen økonomi og budgetplanlægning
  • Kontakt til de offentlige myndigheder
  • Sunde madvaner, der øger trivsel og livskvalitet
  • Iværksættelse af fysiske træningsforløb
  • Støtte og udvikle personlig hygiejne og soignering

For IndsatsRuten er det vigtigt, at den indsats som iværksættes – er en indsats der kan skabe livskvalitet for borgeren. IndsatsRuten arbejder derfor tillidsbaseret, ressourceorienteret og ser potentialerne fremfor udfordringer og barriere.
Tillid skaber relation og relationen bruges til at støtte, vejlede og vise Ruten for borgeren.

IndsatsRuten er altid af den overbevisning, at alle mennesker vil det gode liv, da det gode liv skaber livsglæde og livskvalitet.

IndsatsRuten matcher altid borgeren med den rette støtteperson. Støttepersonen har altid en fagrelevant uddannelse med et specialiseret kendskab i, at arbejde med voksne, som har udfordringer i de forskellige forhold, der gør sig gældende for den voksne.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Gunnekær 28, Rødovre