§ 85

Socialpædagogisk støtte i eget hjem jf. § 85 i Lov om Social Service

Støtte til voksne i form af socialpædagogisk støtte

IndsatsRuten tilbyder støtte til voksne i form af socialpædagogisk støtte i eget hjem. Støtten kan afstemmes i forhold til behov og den konkrete funktionsnedsættelse og kan derfor både være understøttende og kompenserende. Hensigten er altid at støtte borgeren, så denne bliver så selvstændig som funktionsnedsættelsen tillader det.

IndsatsRuten vil i et samarbejde med borgeren og sagsbehandler afdække hvilke behov, ressourcer og potentialer borgeren har og ud fra dette afklare, hvilke kompetencer samt hvilke udviklingsområder støtten skal have fokus på.

IndsatsRuten baserer sit arbejde på at skabe et overblik for borgeren, så vedkommende oplever indsatsen som værende gennemsigtig og overskuelig. Dette betyder, at støtten også kan agere bindeled imellem de forskellige forvaltninger, herunder Voksen/Handicap- og eller Jobcenter.

Fokus på indsatsen kan blandt andet være:

  • Mestring og forbedring af egen funktionsevne
  • Forebygge social isolation via netværkskort
  • Hjælp til at skabe bæredygtige strategier for rutiner og struktur i eget liv og eget hjem/værelse
  • Administration og planlægning af egen økonomi
  • Kontakt til de offentlige myndigheder
  • Sunde madvaner, der øger trivsel og livskvalitet
  • Iværksættelse af fysiske træningsforløb
  • Støtte og udvikle personlig hygiejne og soignering

IndsatsRuten matcher altid borgeren med den rette støtteperson. Støttepersonen har altid en fagrelevant uddannelse med et specialiseret kendskab i, at arbejde med voksne, som har udfordringer i de forskellige forhold, der gør sig gældende for den voksne.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Else Sørensensvej 30, 2610 Rødovre