Ungefaglig undersøgelse

jf. § 29 i Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

IndsatsRuten udarbejder ungefaglig undersøgelse jf. § 29 i Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

IndsatsRuten er specialiseret indenfor Ungdomskriminalitetsnævnet og har specialiseret viden om unge kriminelle og unge der er i risikozonen for at begå kriminalitet. IndsatsRuten er ligeledes specialiseret i myndighedsarbejdet der vedrører unge, hvis sager skal behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Alle undersøgelser udarbejdes af erfarne socialrådgivere der superviseres af daglig leder Gürhan Karakus, der er uddannet socialrådgiver med et diplom i kriminologi. Gürhan har specialiseret viden om ungdomskriminalitet og har siden vedtagelsen af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, beskæftiget sig med området samt afholdt landsdækkende praksisnære oplæg og foredrag om emnet.

IndsatsRutens arbejde baserer sig på, at den unge og familien føler sig forstået samtidig med at vi sætter en ære i at den unge og familien også forstår de forskellige sagsbehandlingsskridt i udarbejdelsen af den ungefaglige undersøgelse

IndsatsRuten udarbejder ungefaglig undersøgelse og indstilling på den unge, når kommunen ikke har administrativ kapacitet eller når konfliktniveauet i sagen er højt. Samtidigt er der mulighed for, at kommunen kan få observationer på den unges og familiens situation, som den opleves af dem.

Re- og proaktive tiltag under udarbejdelsen af ungefaglig undersøgelse

IndsatsRuten har mulighed for sideløbende at tilbyde foranstaltninger i forbindelse med iværksættelsen af den ungefaglige undersøgelse efter aftale med myndighedssagsbehandler. Dette kan være relevant i sager, der kræver akut opstart af foranstaltning – for eksempel et forbedringsforløb.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Else Sørensensvej 30, 2610 Rødovre