Misbrugsbehandling

Misbrugsbehandlinger for unge

IndsatsRuten har mulighed for at iværksætte misbrugsbehandling

Rusmidler er en del af ungdomskulturen, men for unge der ikke er resiliente kan forbruget udvikle sig problematisk og blive til decideret misbrug. Udover afhængighed kan forbruget medføre vidtrækkende negative konsekvenser for den unges generelle udvikling. Der er en stor sammenhæng mellem manglende resiliens, mistrivsel og et problematisk forbrug af rusmidler.

Oftest hænger de unges brug af rusmidler sammen med andre negative forhold i den unges liv.

IndsatsRutens misbrugsbehandling baserer sig på motivation, positive netværk samt afdækning af negative forhold i den unges liv. Misbrug er ofte knyttet til ringe familiær sammenhængskraft og tilknytning, omsorgssvigt samt særlige ungefællesskaber.

Vi anbefaler, at misbrugsbehandlingen ikke står alene, men at der er etableres en helhedsorienteret indsats.

Det er vores erfaring, at i de fleste tilfælde kan misbruget opfattes som et symptom på mistrivsel, hvorfor vi anbefaler at der som minimum til en start sættes helhedsorienteret ind. Således vil en kontaktpersonsordning samt eventuelt også en familiekonsulent kunne være understøttende for bearbejdelsen af de negative forhold samt opdyrkningen af positive ressourcer – både hos den unge selv men også i vedkommendes nære netværk – for eksempel familien.

 IndsatsRuten har mulighed for med få timers varsel kan iværksætte misbrugsbehandling, hvis det vurderes akut af kommunen. Der er mulighed for at arbejde intensivt med den unge i den unges miljø eller etablere afrusningsture i form af enkeltmandsprojekter og lignende.

IndsatsRuten arbejder helhedsorienteret

For IndsatsRuten er det vigtigt at involvere de relevante parter i samarbejdet om misbrugsbehandlingen. Vi tror på, at jo mere inddragelse der er fra f. eks forældre, skole eller andre relevante samarbejdspartnere, des bedre mulighed er der for at vi kan hjælpe den unge i misbrugsbehandlingen.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Else Sørensensvej 30, 2610 Rødovre