Støttet og overvåget samvær

En vigtig forudsætning, for at en anbringelse bliver succesfuld.

Samvær

IndsatsRutens samværslokale ligger i hjertet af Rødovre, tæt placeret ved Rødovre Centrum. 10 minutters kørsel fra motorvejen og 5 minutters gang fra nærmeste busstop. Der er fine faciliteter for at være udenfor. IndsatsRuten afholder samvær både på opholdssteder, plejefamilier, ved forældre eller i vores hyggelige samværslokale i hjertet af Rødovre.

Samvær er en vigtig forudsætning, for at en anbringelse bliver succesfuld. Der kan være mange følelser og kompleksiteter på spil, der gør at samværet, hverken for barnet eller forældrene bliver en succesfuld oplevelse.

Vi skaber derfor rammen for et succesfuld samvær mellem børn og forældre. Vores faglige tilgang til samvær, er ressource- og løsningsorienteret. Derfor er der også mulighed for at arbejde med en positiv udvikling i samværet, så det kommer til at foregå så naturligt, som det er muligt.

I IndsatsRuten ligger vi vægt på:

  • Tryghedsskabende samvær – både for børn og forældre
  • At samværet foregår i barnets tempo
  • Professionel og objektive beskrivelser i udtalelser
  • Stabilitet, struktur og tillidsfuldt samarbejde

Der vil som udgangspunkt blive koblet 2 samværskonsulenter på en opgave, så det altid er et velkendt ansigt, som barnet og forældrene møder, ved evt. sygdom eller ferie.

Ved støttet samvær har samværskonsulenten mulighed for at tilbyde samtale med forældrene før og efter samværet. Dette betyder, at forældrene har mulighed for at blive forberedt og få feedback fra hvert afholdt samvær, således at der er syn for barnets og forældrenes udvikling. Der er derfor også mulighed for at forebygge situationer, der kan skabe uro i samværet.

Der udarbejdes en status til opfølgningsmøder, som gennemgås med forældrene inden afsendelse.
Ved overvåget samvær har samværskonsulenten også en samtale før og efter samværet, og der udarbejdes samværs beskrivelser efter hvert overvåget samvær.

Opstart af overvåget eller støttet samvær
Før samværet startes op, anmoder IndsatsRuten via sikkermail om relevante sagsakter, herunder handleplan for hvordan samværet skal udføres. Der aftales mål og delmål i forhold til handleplanen.
Myndighedssagsbehandler aftaler opstartsmøde med forældrene, hvor forældrene har mulighed for at møde samværskonsulenterne og der derved skabes grobund for et tillidsbaseret samarbejde.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Gunnekær 28, Rødovre