Støttet og overvåget samvær

En vigtig forudsætning for, at en anbringelse er succesfuld.

Samvær

Samvær er en vigtig forudsætning for, at en anbringelse er og forbliver succesfuld og at børnene ikke mister deres tilknytning til deres forældre. IndsatsRuten kan støtte op om dette og afholde samvær både på opholdssteder, i plejefamilier, hos forældrene eller i vores eget hyggelige samværslokale. IndsatsRutens samværslokale ligger i hjertet af Rødovre, tæt placeret ved Rødovre Centrum, 10 minutters kørsel fra motorvejen og 5 minutters gang fra nærmeste busstop. 

 Støttet samvær:

Vi sikrer, at rammerne for samværet er positive og konstruktive og vi støtter forældrene i at etablere og bevare en kærlig og omsorgsfuld relation til deres børn.

Overvåget samvær:

Vi lægger vægt på, at samværet er trygt for både børnene og for forældrene – og vi afbryder samværet, hvis vi skønner, at barnets sikkerhed er i fare. På baggrund af vores observationer skaber vi praksisnære, beskrivende og objektive beskrivelser af samværet, som sendes i en rapport efter aftale med kommunen.

 

I IndsatsRuten ligger vi vægt på:

  • Tryghedsskabende samvær – både for børn og forældre
  • At samværet foregår i barnets tempo
  • Professionel og objektive beskrivelser i udtalelser og rapporter
  • Stabilitet, struktur og tillidsfuldt samarbejde

Der vil som udgangspunkt blive koblet 2 samværskonsulenter på en opgave, så det altid er et velkendt ansigt, som barnet og forældrene møder, ved evt. sygdom eller ferie.

Ved støttet samvær har samværskonsulenten mulighed for at tilbyde samtale med forældrene før og efter samværet. Dette betyder, at forældrene har mulighed for at blive forberedt og få feedback fra hvert afholdt samvær, således at der er syn for barnets og forældrenes udvikling. Der er derfor også mulighed for at forebygge situationer, der kan skabe uro i samværet.

Der udarbejdes en status til opfølgningsmøder, som gennemgås med forældrene inden afsendelse.
Ved overvåget samvær har samværskonsulenten også en samtale før og efter samværet, og der udarbejdes samværs beskrivelser efter hvert overvåget samvær.

Opstart af overvåget eller støttet samvær
Før samværet startes op, anmoder IndsatsRuten via sikkermail om relevante sagsakter, herunder handleplan for hvordan samværet skal udføres. Der aftales mål og delmål i forhold til handleplanen.
Myndighedssagsbehandler aftaler opstartsmøde med forældrene, hvor forældrene har mulighed for at møde samværskonsulenterne og der derved skabes grobund for et tillidsbaseret samarbejde.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Else Sørensensvej 30, 2610 Rødovre