Praktisk pædagogisk støtte

jf. § 52.3.2. i Lov om Social Service

En forudsigelig hverdag for familien og børnene

IndsatsRuten tilbyder praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, hvor der er behov for, at der skabes en forudsigelig hverdag for familien og børnene. Der tages udgangspunkt i de positive elementer i familien, hvor der vil være mulighed for at styrke ressourcerne og potentialerne for forældrene.

Hensigten vil altid være at iværksætte de rette tiltag i hjemmet, der styrker børnenes trivsel og udvikling. IndsatsRuten vil i samarbejdet med familien følge børnenes udvikling i hjemmet, hvor der arbejdes med at skabe struktur i hjemmet, så konflikter ved kravsituationer bliver forebygget og undgået. Støtten vil altid tage udgangspunkt i forældrenes bedste håb og ønsker for fremtiden med fokus på bæredygtige indsatser.

Støtten vil i et samarbejde med forældrene træne morgen- og aftenrutiner, hvor der er fokus på stabilitet, omsorg og nærvær.

Der vil altid blive tages udgangspunkt i:
  • Rutiner i hjemmet
  • Håndtering af konflikter og følelser
  • Fælles aktiviteter
  • Inddragelse af børnene i gøremål

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Gunnekær 28, Rødovre