Forebyggende forløb

IndsatsRuten arbejder forebyggende i familierne i § 11 stk. 3 forløb.

IndsatsRuten tilbyder tidlige forebyggende indsatser i form af § 11.3. forløb.

Vores erfaring siger os, at det tidligt forebyggende oftest ikke kan stå alene. Hurtigheden er en lige så vigtig faktor. Vi bestræber os derfor på, at vores 11. 3. forløb er igangsat inden for 2 hverdage. Det væsentlige for os, er at få fat i familiens problemstillinger så tidligt som muligt – inden bekymringsgraden stiger og derved undgå og forebygge iværksættelse af børnefaglig undersøgelse jf. § 50 i Lov om Social Service.

IndsatsRuten tilbyder følgende § 11.3. forløb:

  • Familieorienteret forløb f.eks. opdragelse, samlivsproblemer, skilsmisse, opdragelse, kriminalitet mv
  • Forløb for sårbare gravide og unge mødre
  • Netværks- og samtalegrupper – skilsmisse, misbrug og kriminalitet.
  • Kortere varige forløb med kontaktpersonsordning

IndsatsRuten har mulighed for at tilbyde kommunen og familien, at samtalerne afholdes i IndsatsRutens egne lokaler, således familierne får tilbudt et neutralt sted, hvor samtalerne kan foregå. Kommunen har derved også mulighed for, at spare kørsel i timeprisen.

Alle forløb afsluttes med en status på forløbet. Hvis der undervejs i forløbet skulle vise dybere liggende problemstillinger, der ikke ligger inden for § 11 stk. 3, vil IndsatsRuten gå i dialog med bestillende kommune.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Gunnekær 28, Rødovre