Familiebehandling og familieindsats

Familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte

Helhedsorienteret familiebehandling 

IndsatsRutens familiebehandling er helhedsorienteret og tager afsæt i blandt andet LØFT. Det betyder, at familiekonsulenten tilrettelægger behandlingen af familiens begrænsninger ved hjælp af deres ressourcer. Familiekonsulenten involverer også relevant netværk, hvis et sådant kan identificeres. Det essentielle for IndsatsRuten er nemlig at støtte forældrene i at tilegne sig bæredygtige værktøjer og strategier til selv at kunne sikre og forankre trivsel og udvikling for deres børn og familien som helhed.

IndsatsRuten har positiv erfaring med at afholde familiemøder, så indsatsens formål synliggøres og gøres relevant for alle berørte parter i familien. Familiebehandingen kan involvere udarbejdelse af netværkskort for at afdække de ressourcer, der er i familiens netværk.

Hvis det viser sig nødvendigt kan vores familiekonsulent også støtte forældrene på de forskellige arenaer, som forældrene bevæger sig i og som kræver særlig bevågenhed. Såsom i samarbejdet med Familieafdelingen, skolen, børnehaven og SFO/klub mv.

Der kan iværksættes familiebehandling med få timers varsel, ved behov for akut støtte.

 

 

 

 

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Else Sørensensvej 30, 2610 Rødovre