Børnefaglig undersøgelse

jf. § 50 i Lov om Social Service

Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser

IndsatsRuten udarbejder børnefaglige undersøgelser, når kommunen ikke har administrativ kapacitet til at udarbejde undersøgelserne indenfor den fastsatte tid på 4 måneder.

IndsatsRuten tilpasser udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser ude fra SOS-modellen eller ICS-trekanten.

Vores medarbejdere har flere års myndighedserfaring indenfor børne- og ungeafdelinger.

IndsatsRuten vil i den indledende samtale med myndighed være opmærksom på at forventningsafstemme vores fokus og den detaljeringsgrad som der kræves. Vi indgår altid en klar og detaljeret aftale i forhold til det formelle i samarbejdet, således undersøgelsen bliver meningsfuld for barnet og familien.

IndsatsRuten er altid omhyggelig i sit arbejde – både ved at skrive ressourcerne der observeres, men også nøje beskrive de bekymringer der gør sig gældende.

Vi lægger vægt på i undersøgelsesfasen at få indsigt og forståelse for familiens samspil og dynamikker, herunder hvilke udfordringer der gør sig gældende, men samtidig er vi også opmærksom på de ressourcer som familien og barnet og den unge har. Vores observationer i hjemmet og efterfølgende analyse, styrker kommunens vurdering og dermed beslutningsgrundlaget for iværksættelse af eventuelle foranstaltninger i hjemmet.

IndsatsRuten baserer sit arbejde på:

  • 1-2 samtaler med barnet eller den unge
  • 1-2 samtaler med forældrene
  • Udarbejde netværkskort og derved inddrage barnets ressourcenetværk
  • Inddrage viden fra andre relevante og professionelle omkring barnet eller den unge

IndsatsRuten kan som led i opstartsfasen af den børnefaglige undersøgelse, tilbyde etablering af sideløbende foranstaltninger, hvis kommunen vurderer, at der er behov for støtte i hjemmet.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Gunnekær 28, Rødovre