Børnefaglig undersøgelse

jf. § 50 i Lov om Social Service

Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser

IndsatsRuten udarbejder børnefaglige undersøgelser, når kommunen ikke har administrativ kapacitet til at udarbejde undersøgelserne indenfor den fastsatte tid på 4 måneder.

IndsatsRuten tilpasser udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser ud fra SOS-modellen eller ICS-trekanten.

Vores medarbejdere har flere års myndighedserfaring indenfor børne- og ungeafdelinger.

IndsatsRuten vil i den indledende samtale med myndighed være opmærksom på at forventningsafstemme vores fokus og den detaljeringsgrad, som der kræves. Vi indgår altid en klar og detaljeret aftale i forhold til det formelle i samarbejdet, således at undersøgelsen bliver meningsfuld for barnet og familien.

IndsatsRuten er altid omhyggelig i sit arbejde – ved både nøje at beskrive ressourcer og bekymringer

I undersøgelsesfasen lægger vi vægt på at få indsigt i familiens samspil og dynamikker, herunder hvilke udfordringer der gør sig gældende. Samtidig er vi også opmærksomme på de ressourcer som altid er tilstede. Vores observationer i hjemmet og analyse, vil styrke kommunens vurdering og dermed også beslutningsgrundlaget for eventuel iværksættelse af foranstaltninger i hjemmet.

IndsatsRuten baserer sit arbejde på:

  • 1-2 samtaler med barnet eller den unge
  • 1-2 samtaler med forældrene
  • Udarbejde netværkskort og derved inddrage barnets ressourcenetværk
  • Inddrage viden fra andre relevante og professionelle omkring barnet eller den unge

IndsatsRuten kan som led i opstartsfasen af den børnefaglige undersøgelse tilbyde etablering af sideløbende foranstaltninger, hvis kommunen vurderer, at der er behov for støtte i hjemmet.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Else Sørensensvej 30, 2610 Rødovre