§ 54

Støtte til forældre med anbragte børn

IndsatsRuten tilbyder § 54 støtteperson til forældre med anbragte børn.

Formålet med støttepersonen er, at forældre med anbragte børn, har et rum hvor de svære følelser, der er forbundet med at få/have et barn anbragt kan rummes og italesættes.
Støtten skal samtidig være medvirkende til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen, med henblik på at støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet eller den unge ved en eventuel hjemgivelse, eller i samvær med barnet eller den unge under anbringelsen.

Forældrene kan tilbydes:

  • Støtte til klarhed over anbringelsen og bearbejdelse af sorg
  • Samspil og konstruktivt modspil under anbringelsen
  • Understøtte samarbejdet med kommunen og andre relevante parter – herunder støtte til forståelse af skriftlige materialer.
  • Understøtte et godt samarbejde med barnets anbringelsessted og styrke kontakt/relationen mellem forældre, søskende og netværk til det anbragte barn.

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Else Sørensensvej 30, 2610 Rødovre