Akutanbringelser

Korte og målrettede enkeltmandsprojekter

Akutanbringelse af børn og unge, når der akut opstår alvorlig bekymring

Akutanbringelser kan være nødvendige, når kommunen vurderer, at et barn/ung ikke længere kan bo i eget hjem, på grund af alvorlig risiko for den unges udvikling og trivsel, jf. § 4 stk. 4 i Lov om Social Service. IndsatsRuten har mulighed for hurtigt at iværksætte skræddersyet intensiv støtte i 3 til 6 uger. Støtten sammensættes, så den matcher kommunens vurderinger og den unges behov – herunder leverer vi også bidrag til en eventuel afdækning og afklaring af, hvilke tiltag der skal iværksættes fremadrettet.  

Iværksættelse af akutanbringelsen kan opstartes med få timers varsel – alternativt samarbejdes der med kommune, familie og IndsatsRuten om iværksættelse af en sikkerhedsplan indtil der er en afklaring af, hvor den unge skal anbringes akut.

Familien kan også have behov for en time-out for bedre at bearbejde presserende akutte problemstillinger uden at et eventuelt konfliktniveau eskaleres yderligere. Således kan den korte akutte anbringelse være en midlertidig løsning, der sikrer, at den unge ikke anbringes mere permanent, hvis det i time-out-perioden vurderes, at mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige til at støtte familien i at etablere gunstige rammer for barnets/den unges trivsel og udvikling. 

Der kan ligeledes være situationer, hvor det vurderes, at en sikkerhedsplan skal iværksættes i familien imens en afklaring vedrørende barnets/den unges muligheder for trivsel og udvikling udarbejdes. IndsatsRuten kan tilbyde at være en del af den sikkerhedsplan i form af intensiv tilstedeværelse i familien.

Der er mulighed for tilkøb af misbrugsbehandling under akutanbringelsen, såfremt det vurderes nødvendigt af kommunen.

 

Skriv til os

Ring til os

Find os her

Else Sørensensvej 30, 2610 Rødovre